November 2017: FOTOGRAFSKI NATEČAJ

V času pred Dnevi boja proti nasilju nad ženskami smo v sodelovanju z Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica razpisali fotografski natečaj na temo nasilja. K sodelovanju smo povabili dijake EGSŠ, da bodo skozi medij fotografije prikazali svoj pogled na to občutljivo temo. 
Na otvoritvenem dogodku, ki bo v novembru potekal na EGSŠ, bomo javno predstavili 20 fotografij, ki jih bo izbrala neodvisna komisija v sestavi Varne hiše Gorenjske in EGSŠ. Izbrane fotografije bodo obenem prikazane na plakatu, ki ga bomo v Dnevih boja proti nasilju nad ženskami obesili na številni lokacijah po Gorenjskem.