Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Od 25.11. do 10.12. vsako leto potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami.

Dne 26.11.2015, ob 13:00 uri, bo v Kranju, v Domu Janeza Filipiča Naklo, Kranjska c. 1, v organizaciji Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja – Varna hiša Gorenjske in regijske koordinatorice za obravnavo nasilja pri CSD Škofja Loka, potekala Okrogla miza: »Nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje«.

Sodelovali bodo predstavniki socialnega varstva, sodišča, tožilstva, policije, zdravstva, šolstva in nevladnih organizacij. Okroglo mizo bo vodila Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo).

Vljudno vabimo tudi na vse ostale dogodke in akcije, ki jih organizacije, ki delujemo na področju preprečevanja nasilja, izvajamo v tem času.

Več o akcijah si lahko prberete tu: