29. november: FOTORAZSTAVA – NASILJE SKOZI OČI MLADIH